Document Title

Inleiding

Het Grevelingenmeer is een zout stagnant meer in de Zuidwestelijke Delta. Om de waterkwaliteit te verbeteren willen betrokken overheden en beheerders graag een gedempt getij introduceren. Dit gebeurt door het Grevelingenmeer te verbinden met de Noordzee via een nieuwe doorlaat in de Brouwersdam. Uitgangspunt is een getijslag van 40 cm bij een gemiddeld waterpeil van NAP-0,30 m. Dit zal leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit Het terugbrengen van getij zal leiden tot het ontstaan van intergetijdengebied in het meer.

Wat kan deze tool

Met deze tool kan worden geïllustreerd waar de intergetijdengebieden ontstaan bij verschillende niveau's van het middenpeil (cm NAP) en getijslag (cm). De gebruiker kan deze kiezen door middel van de schuifknoppen.

Uitvoer

Onder het tabblad "Resultaat" is de kaart van het Grevelingenmeer te vinden waarin het areaal intergetijdengebied in oranje is weergegeven. Het open water dat niet droogvalt is in blauw aangegeven. Het land dat niet onder water komt is groen gemaakt.

De kaart is te downloaden door met de rechtermuisknop op de kaart te klikken en vervolgens "save picture as" te selecteren

Disclaimer

Deze tool geeft een versimpelde weergave van de werkelijkheid weer met projectie van het niveau van waterstanden t.o.v. NAP. In de werkelijkheid kunnen waterstanden ruimtelijk verschillen door bijvoorbeeld effect van wind.

Referentie

Klik hier voor de pdf van het rapport "Ecologisch onderzoek Getij Grevelingen". Het betreft hier een Onderzoek naar de historische ontwikkeling van het watersysteem en inschatting van de autonome ontwikkeling vergeleken met getijscenario’s en effecten op Natura 2000-soorten en habitats bij gedempt getij. Deze studie is in 2019 uitgevoerd door Wageningen Marine Research in samenwerking met Wageningen Environmental Research en Deltares.

Voor meer informatie over deze tool: Marijn Tangelder: marijn.tangelder@wur.nl of Jeroen Wijsman: jeroen.wijsman@wur.nl